uczulenia na mleko catering gdynia
Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i dużym podmiotom gospodarczym, w tym konsorcjom i grupom kapitałowym.

Celem działalności Kancelarii jest skuteczne i profesjonalne wyręczanie klienta w podejmowaniu rozmaitych czynności prawnych i faktycznych. Jest to zarówno zastępstwo klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi instytucjami, jak i pomoc przy różnego rodzaju rozmowach, negocjacjach, postępowaniach ofertowych i przetargowych.

Świadczone usługi często wykraczają poza ramy prawne, bazując na wieloletnim doświadczeniu biznesowym mecenasa Janusza Szafranka.

Kancelaria łączy obsługę prawną połączoną z doradztwem biznesowym, która swym zakresem obejmuje w szczególności:

 • bieżące doradzanie zarządom spółek kapitałowych oraz
 • pomoc prawną z zakresu tworzenia przedsiębiorstw, ich rozwijania, optymalizacji, reorganizacji, przekształcania czy likwidacji.

Zakres świadczonej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię obejmuje:

 • doradztwo prawne,
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • kształtowanie stosunków umownych,
 • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, w tym udział w negocjacjach i mediacjach oraz zabezpieczenie w tych negocjacjach interesu zleceniodawcy,
 • udzielanie porad i informacji prawnych w siedzibie zleceniodawcy,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 • obsługa prawna organów podmiotów gospodarczych,
 • pozasądowa windykacja długów,
 • prowadzenie mediacji.

Problematyka świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje:

 • prawo cywilne i gospodarcze,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • egzekucję komorniczą,
 • prawo upadłościowe, układowe i naprawcze,
 • prawo administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych.

Odpowiednie rozwiązanie sprawy powierz w ręce dobrego prawnika.

W Katowicach i Dąbrowie Górniczej zapraszamy do Kancelarii Radcy Prawnego Janusz Szafranek.